EnglishClassM.6

โฆษณา
24 ความเห็น

24 thoughts on “EnglishClassM.6

 1. เรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตวันข้างหน้า เพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษเริ้มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคนในสังคม

 2. เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพระในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตัวเรา และนำภาษาอังกฤษไปใช้ต่อในการศึกษาในการเรียนการทำงาน เพราะเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ

 4. เรียนเพื่อการสื่อสารหรือค้าขายกับต่างประเทศเพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือสามารถทำงานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี

 5. ปัจจุบันนี้คนเราควรรู้ภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษใช้ได้กับทุกชนชาติ เพราะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนยอมรับ

 6. เรียนเพื่อนำความรู้เรื่องการใช้ภาษา ทักษะการฟัง และการดูไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นใช้ในำการประกอบอาชีพหรือใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติ

 7. เพื่อใช้ในการสื่อสารและพัฒนาชีวิตของตนเอง ปัจจุบันนี้คนเราควรรู้ภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษใช้ได้กับทุกชนชาติ เพราะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนยอมรับ

 8. เพื่อใช้ในอนาคตและการติดต่อสื่อสารเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและทั่วโลกให้การยอมรับจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อในการดำรงชีวิตและใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้แทบทุุกอาชีพเพราะอาชีพทุกอาชีพจะต้องใช้ภาษาในการปฏิบัติทั้งสิ้น

 9. เรียนภาษาอังกฤษไปทำไม?
  “การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมีความจำเป็นอย่างมากเรียกได้ ว่ามันแทบจะซึมซับเข้าไปในชีวิตประจำวัน และใช้ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นชีวิตอะไรก็ตาม เฉพาะฉนั้นเราจึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเสริมความรู้ให้ตัวเอง”

  • ถูกต้องการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นเพียงวิชาในโรงเรียน แต่เป็นภาษาที่เป็นวิชาชีวิตของนักเรียนต่างหาก ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็เข้าใจจริงว่าภาษาคืออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s